อนุทิน 46696 - อักษราภัค

ธุรกิจศึกษาศาสตร์ที่ถูกมองข้าม!!!  ธุรกิจศึกษา คือศาสตร์แห่งการถ่ายทอดความรู้ทางธุรกิจ เพื่อทำให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในงานธุรกิจ อีกทั้งเพื่อให้เป็นผู้บริโภคที่ฉลาดและเข้มแข็งในสามารถดำรงอยู่ในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งศาสตร์นี้จะเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้สองด้าน คือ 1)ด้านวิธีการถ่ายทอด(การจัดการเรียนการสอน) และ2)ด้านเนื้อหา(วิชาทางธุรกิจ)

[นำมาจาก http://www.oknation.net/blog/somboon2547/2007/10/22/entry-1]

เขียน 24 Sep 2009 @ 20:37 () แก้ไข 28 Sep 2009 @ 11:17, ()


ความเห็น (0)