อนุทิน 46672 - นาย ศิลป์ชัย เทศนา

ช่วงนี้ไปงานแสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ เกิดความรู้สึกหลายอย่างผสมปนเปกันไป อย่างหนึ่งก็ดีใจไปกับท่านที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนอายุครบเกษียณ อีกใจก็เสียดายความรู้ ประสบการณ์ที่ท่านได้สั่งสมมา...

เขียน 24 Sep 2009 @ 15:33 ()


ความเห็น (0)