อนุทิน 46523 - pis.ratana

pis.ratana
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • ๒๑๐๙๒๕๕๒ วันสันติภาพโลก
 • วันที่ 21 กันยายน เป็นวันสันติภาพโลก  หรือ International Day of Peace
 • ปีนี้ รางวัลสันติภาพ มอบให้นายจิมมี คาร์เตอร์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
 • ที่ทำงานด้านส่งเสริมสันติภาพในอัฟริกามาตั้งแต่เป็น ปธน. จนถึงปัจจุบัน
 • ปฎิธานของวันสันติภาพโลกคือ
 • 1.การให้ความเคารพต่อชีวิตทั้งมวล เคารพชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือลำเอียง
 • 2. การไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน
 • 3. การแบ่งปันกับผู้อื่นอย่างมีน้ำใจ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ความไม่ยุติธรรม และการกดขี่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
 • 4. การสงวนรักษาผืนโลก ฝึกดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบและเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลก
 • 5. การสงวนรักษาผืนโลก ฝึกดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบและเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลก
 • 6. การสร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย และให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสตรี
เขียน 23 Sep 2009 @ 08:38 () แก้ไข 23 Sep 2009 @ 16:32, ()


ความเห็น (0)