อนุทิน 46492 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • เมื่อใดที่จะต้องสนทนาธรรมกับใคร เพราะมีผู้มาถาม หากเราต้องพูดออกไปแล้วพอกพูนกิเลส เกิดมานะอัตตาแล้ว  ก็ไม่ควรพูดจะดีที่สุด มิใช่เรื่องการรู้หรือไม่รู้
  • แต่เป็นเรื่องไม่สมควร  เอาเวลามาดูภายในตัวเอง เอาตัวเองให้รอดก่อน หากว่าพูดไปแล้วลดหรือละได้จึงพูดด้วยความมีเมตตาธรรมแก่กัน
  • การพูดเรื่องธรรมะ ขณะพูดควรดูใจตัวเองไปด้วยว่าพูดไป กิเลสมันลดลงไปด้วยหรือไม่ การแสดงภูมิรู้ อาจจะไม่ได้ควบคู๋ไปกับภูมิธรรม
เขียน 22 Sep 2009 @ 22:36 ()


ความเห็น (0)