อนุทิน 46484 - มานะ อุนารัตน์

  ติดต่อ

ผอ.ภิญโญ ผอ.โนนทอง  มาเผยแพร่ผลงาน  และได้สนทนาการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ได้รับคำแนะนำจากท่านเป็นอย่างดี  ได้บริการถ่ายเอกสารให้กับผู้ปกครอง  หลังเลิกเรียน  ได้รวมกลุ่มครูสนทนาเรื่องงานประมาณ 1 ชั่วโมง  ได้ข้อยุติหลายเรื่อง

  เขียน:  

ความเห็น (0)