อนุทิน 46484 - มานะ อุนารัตน์

ผอ.ภิญโญ ผอ.โนนทอง  มาเผยแพร่ผลงาน  และได้สนทนาการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ได้รับคำแนะนำจากท่านเป็นอย่างดี  ได้บริการถ่ายเอกสารให้กับผู้ปกครอง  หลังเลิกเรียน  ได้รวมกลุ่มครูสนทนาเรื่องงานประมาณ 1 ชั่วโมง  ได้ข้อยุติหลายเรื่อง

เขียน 22 Sep 2009 @ 21:56 ()


ความเห็น (0)