อนุทิน 46426 - Sasinand

Sasinand

คิดถึง ตอนที่ออกจากรัฐวิสาหกิจมาทำกิจการเอง ตอนนั้น ไม่ค่อยยาก ในการวางรากฐาน เพราะไร้คนต่อต้าน ทุกคนใหม่หมด
แต่พอมาทำอีกกิจการหนึ่ง ที่เราเข้าไป take over คราวนี้ละ หืดขึ้นคอ ต้องคิดกลยุทธต่างๆนานามา  Stimulate & motivate พนักงานให้มีความตื่นตัว กระฉับกระเฉง และทำงานอย่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจ  คำว่า ภาวะผู้นำจะปรากฏชัดตอนนี้  และมักเป็นบุคคลิกเฉพาะตัวซึ่งไม่อาจชี้ชัดลงไปได้ว่าดีหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมในองค์กรนั้นๆ การจะเปลี่ยนแปลงอะไร มันไม่ใช่ของง่ายๆจริงๆ

เขียน 22 Sep 2009 @ 10:31 ()


ความเห็น (0)