อนุทิน 46369 - นาง นาถธิดา ปัญญาคม

  ติดต่อ

ชีวิตของคนทำงานบางครั้งก็ท้อแต่ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตัวเราเองไม่มีใครที่จะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองดังพุทธสุภาษิตที่ว่า"อัตตหิอัตตโนนาโถ"ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นท้อได้แต่ไม่ควรถอยคงมีสักวันหนึ่งที่เราจะสบาย

  เขียน:  

ความเห็น (0)