อนุทิน 46277 - pis.ratana

  ติดต่อ

  • ๒๐๐๙๒๕๕๒ วันเยาวชนแห่งชาติไทย
  • เพิ่งรู้ว่า วันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี เป็นวัน เยาวชนแห่งชาติ ของประเทศไทย
  • ย้อนกลับไปดูประวัติความเป็นมาของการตั้งวันนี้เป็นวันเยาวชน เพราะ
  • เป็นวันประสูติของกษัตริย์ ๒ พระองค์ในราชวงศ์จักรี คือ รัชกาลที่ ๕ และ รัชกาลที่ ๘
  • ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรดีๆ สำหรับเยาวชนไทยบ้าง นอกจากการสถาปนาวันวันหนึ่งไว้เป็นที่ระลึกและพิธีกรรมเท่านั้น???
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)