อนุทิน 46189 - มานะ อุนารัตน์

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 18  กันยายน  2552   ช่วงเช้าเข้าประชุมผู้บริหารประจำเดิอน กันยายน  2552  ท่าน ผอ.เขตเป็นประธาน  สาระสำคัญ  การปฏิบัติงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 3 %   การพิจารณาความดีความชอบ  การเร่งรัดการใช้งบประมาณ  การติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก  รายละเอียดดูวาระการประชุม  ในช่วงบ่าย  เขตได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการรวมทั้งผู้ที่ขอเออรี่ด้วย  จำนวน  53  คน 

ในตอนค่ำ  ได้ไปร่วมงานเกษียณของครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  ปีนี้มีผู้เกษียณคือ ครูสุวภา  ครูมยุรี  ครูรสสุคนธ์ ครูสุมาลย์  ครูมันทนา  ครูนิตยา  ครูอุบลรัตน์  ครูสุวิทย์และน้าเจริญ น้อยเทียม

เขียน 19 Sep 2009 @ 09:52 ()


ความเห็น (0)