อนุทิน 46115 - อนงค์ ลิ้มสกุล

วันนี้ประชุมเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพองค์ประกอบต่าง ๆ  10 องค์ประกอบ เพื่อจะนำเสนอในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552 จะมีคณะกรรมการมาประเมินในฐานะประธานองค์ประกอบที่ 3 เรื่อง โดรงการร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ปรากฏว่าได้ส่งเอกสารหลักฐานให้รองฝ่ายบริการปรากฏว่าหายรู้สึกเครียดดีแต่ตอนนี้ทำใจได้แล้วคือทำใหม่ทั้งหมด ดีเหมือนกันได้ทำงานใหม่ทดสอบความอดทนเราดีเหมือนกัน

เขียน 18 Sep 2009 @ 11:41 ()


ความเห็น (0)