อนุทิน 45994 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • วันนี้ลูกสาวทั้งสองเดินทางกลับจาก กทม. เพื่อจะไปปฏิบัติธรรมด้วยที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
  • รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการอัยการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
  • เผยแพร่ข่าวอัยการเขต ๓ เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และการเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานของคณะอัยการผู้ช่วยภาควิชาการ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)