อนุทิน 45969 - ศรีกรม

ศรีกรม

ความเข้าใจ/ความเห็นแจ้ง

  • "ความเข้าใจ" อาศัยการคิดคำนึงด้วยการใช้เหตุผลบ้าง หรือคาดคะเนเอาตามเหตุผลต่าง ๆ บ้าง
  • "ความเห็นแจ้ง" ไปไกลกว่านั้น คือต้องเป็นสิ่งที่เราได้ซึมซาบมาแล้ว ด้วยการผ่านผจญสิ่งนั้น ๆ โดยอาศัยการเฝ้าเพ่งดูอย่างพินิจพิจารณาจนเกิดความเบื่อหน่าย  ไม่หลงไหลในสิ่งนั้น ๆ ด้วยน้ำใสใจจริง ไม่ใช่ด้วยการคิดเอาตามเหตุผล...ท่านพุทธทาส
เขียน 16 Sep 2009 @ 12:30 ()


ความเห็น (0)