อนุทิน 45903 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • เงินที่ลูกค้านำไปฝากธนาคารแล้ว เงินนั้นเป็นของธนาคาร ลูกค้าจะไปจำนำเงินฝากไม่ได้ (4102/2539)
  • สมุดเงินฝากจำนำไม่ได้เพราะม่ใช่สิทธิซึ่งมีตราสารตามมาตรา 750 ปพพ เป็นแต่เพียงหลักฐานการรับฝากและการถอนเงินที่ธนาคารออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้เพื่อสะดวกในการฝากและถอนเงินหรือเป็นเพียงเอกสารธรรมดาที่ทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแห่งสิทธิทั่วไป (7820/2547) แต่คู่สัญญามีสิทธิที่จะยึดถือสมุดเงินฝากไว้ได้ (1063/2540)
เขียน 15 Sep 2009 @ 19:50 ()


ความเห็น (0)