อนุทิน 45833 - Sasinand

Sasinand

@45831 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือการเติมองค์ความรู้และนวัตกรรมเข้าไปในสินค้า คือ Value Creation ต้องดูถึงรูปแบบของสินค้า ส่วนใหญ่มักจะมาจากรากเหง้าเดิมของเรา เช่นงานทักษะฝีมือ สินค้าปลอดสารพิษ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม แฟชั่น โฆษณา และซอฟต์แวร์ เป็นต้น คือ ทุกอย่างให้เน้นการออกแบบ ให้มากขึ้น
จริงๆในประสบการณ์ การทำสินค้าส่งออกของตัวเราเอง ก็มีทั้งรับจ้างผลิตและทำBrandของเราเอง ทั้งbrandหลัก และ fighting brand มานานมากๆแล้ว และประสบผลสำเร็จอย่างดี เราก็มีแบรนด์ของเราเองมาแล้ว แต่ส่วนใหญ่ประเทศเรา รับจ้างผลิต ปัญหาการใช้ก.ม.ลิขสิทธิ์ต้องเข้มข้นด้วย

เขียน 14 Sep 2009 @ 21:33 () แก้ไข 14 Sep 2009 @ 21:51, ()


ความเห็น (0)