อนุทิน #45808

คนที่เกิดมาเป็นครู ไม่ใช่คนธรรมดา แต่เป็นคนเฉกเช่น

พระผู้เมตตา เพียรสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีชั่วนิจนิรันดร

จงภูมิใจในอาชีพของครูเถิด อนุโมทนาบุญค่ะ

เขียน:

ความเห็น (0)