อนุทิน 4565 - ชนะภูมิ

  ติดต่อ

สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพวันที่ 2  ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอาจารย์ และเพื่อน ๆ ทำให้เกิดแนวคิดในการทำงานและการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

  เขียน:  

ความเห็น (0)