อนุทิน 45634 - น้ำผึ้งสีชมพู

ขอเชิญร่วมงาน FPO Forum เรื่องการประกันสินค้าเกษตรคนไทยได้อะไร

วันที่ 17 กันยายน 2552 เวลา 9.00 -12.00 น. สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน (สกง.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จะจัดงาน FPO Forum เรื่องการประกันสินค้าเกษตรคนไทยได้อะไร ณ ห้อง 401 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงขอเชิญผู้สนใจเรื่องการประกันสินค้าเกษตรเข้าร่วมงาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน โทร. 02-2739020 ต่อ 3208 , 3218 ผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 200 คน

http://www.fpo.go.th/content.php?action=view&section=9000000000&id=22247

 

เขียน 12 Sep 2009 @ 21:05 ()


ความเห็น (0)