อนุทิน 45577 - ประไพพิศ

ประไพพิศ

วันนี้เข้ารับการอบรมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นวันที่ 2 มีการระดมสมองเสนอแนวคิดในการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการในชุมชน ได้อะไรเยอะมากกับการอบรม เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นด้วยค่ะ

เขียน 11 Sep 2009 @ 21:03 ()


ความเห็น (0)