อนุทิน 45514 - Wanpen

  ติดต่อ

  • ทำโครงการจัดเตรียมหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้งานเสนอไปแล้ว ผ่านรึไม่ผ่านไม่มีความชัดเจน ณ ขณะนี้
  • บอกตัวเอง ทำดีกว่าไม่ได้ทำ
  เขียน:  

ความเห็น (0)