อนุทิน 45460 - ประไพพิศ

วันนี้ตั้งใจว่าจะกลับบ้านหลังจากอบรมโครงการฟื้นฟูผู้พิการในชุมชนเรียบร้อย

 แต่ผิดคาดเพราะฝนตกอย่างแรง เลยกลับบ้านไม่ได้

เขียน 10 Sep 2009 @ 18:00 ()


ความเห็น (0)