อนุทิน 45392 - Sila Phu-Chaya

คำว่า "กระบวนกร" ตามข้อสรุปของตนเองคือ "ผู้จัดการให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ที่มีคุณลักษณะ:

  • ผู้ส่งเสริม เอื้อให้เกิดแรงจูงใจในกลุ่มแลกเปลี่ยน "Motivator"
  • ผู้จับประเด็น โยนลูก ส่งต่อระหว่างกระแสธารแห่งความคิด และเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมที่เกิดจากการต่อจิ๊กซอว์ร่วมกัน "Networker"
  • ผู้สร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้เกิดการเปิดใจและเปิดกว้างทางความคิด เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการดึงดูดผู้คนเข้ามาและเข้าหากัน จึงมีลักษณะของผู้นิยมความสุข "Hedonist"  หรือผู้ที่มองโลกในแง่ดี "Optimist"
  • นักสังเกตการณ์ที่วางตัวเป็นกลาง "Observer" เพื่อให้มาซึ่งองค์ความรู้ที่เป็นระบบ ขั้นตอน เจาะลึก
  • นักค้นหาศักยภาพที่แท้จริง (Actualization) หรือความรู้แฝงลึกของมนุษย์ เข้าใจและเข้าถึงความแตกต่างของบุคคล ตระหนักรู้ในปัจเจกบุคคล นั่นคือคุณสมบัติของนักสำรวจ "Explorer"

 

เขียน 10 Sep 2009 @ 07:37 () แก้ไข 10 Sep 2009 @ 07:38, ()


ความเห็น (0)