อนุทิน 45326 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

  ติดต่อ

4. ประชุมเรื่องโรคไต สปสช.เขต8 อุดรธานี วันนี้ 09-09-2009 ที่โรงแรมเจริญศรีแกรนด์อุดรธานี

มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 จังหวัด ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนในการสร้างเครือข่ายการบริการCAPD/HD เขต8

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)