อนุทิน 45325 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

3.การประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ล้างไตทางช่องท้องจังหวัดหนองคาย (วันที่8 กันยายน 2552)มีเจ้าหน้าที่จากสอ.ต่างๆทั่วจังหวัดหนองคายมาร่วมประชุม โดยมุ่งเน้นการติดตามดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง(CAPD)ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และเข้าใจเรื่องการดูแลผู้ป่วย CAPD และติดตามเยี่ยมบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เขียน 09 Sep 2009 @ 18:13 ()


ความเห็น (0)