อนุทิน 45277 - นางสาวจามรี

เมื่อไหร่เด็กต่างจังหวัดจะได้เล่นหุ่นยนต์       เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ข้าพเจ้ามีโอกาสเข้าร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ จัดอบรมที่โรงเรียนบัวเชดวิทยา เป็นการอบรมที่ข้าพเจ้าประทับใจมากเพียงครั้งเดียวที่ได้เคยเข้าร่วมอบรมมา การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมกลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 30 คน วิทยากรและผู้ร่วมอบรม สามารถแลกเปลี่ยนข้อซักถามได้สะดวก       แต่นั่นก็เป็นเพียงความรู้สึกส่วนหนึ่ง สาระสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่ออบรมไปแล้วกลับไปที่โรงเรียนไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่จะพาเด็กเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ต่อนีสิเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งโรงเรียนในฝัน หรือโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านทุนทรัพย์มักไม่เจอปัญหานี้ นี่เป็นการสะท้อนคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย ที่ทำยังไง จะเท่าเทียมกันสักที นี่ยังไม่รวมถึงวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ควรจะมีมาตรฐานเดียวกัน เช่น ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสาตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่จำนวนครู ซึ่งควรจะมีมาตรฐานเดียวกันหมด เมื่อนั้นข้อสอบ o-net, NT ถึงจะเป็นข้อสอบที่วัดเด็กได้เท่ากันทั้งประเทศ     

เขียน 08 Sep 2009 @ 20:12 () แก้ไข 08 Sep 2009 @ 20:29, ()


ความเห็น (0)