อนุทิน 45242 - Sila Phu-Chaya

  • Training on the job ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในกรณีที่งานนั้นอาศัยความเร่งด่วน และทักษะเฉพาะด้านพอสมควร
  • ในขณะที่ทำการฝึกฝนคนในงาน ณ หน้างาน คนที่หัวช้าจะตามไม่ทัน และเราก็จำต้องทำเองในที่สุด
  • วีธีการใหม่คือคงต้องสร้างสถานการณ์จริงกึ่งจำลอง ปล่อยให้ลองทำเองดูหลังผ่านการชี้แนะแล้ว โดยเผื่อเวลาไว้สำหรับแก้ไขงานเองกรณีเขาทำแล้วไม่ดีเท่าที่ควร
  • ประเมินผลโดยภาพรวม ยังไม่มีใครเขียน Legal English ได้ครบถ้วนเหมาะสมกับบริบท
  • นอกจาก "ภาษา"  "การเลือกใช้ถ้อยคำ" แล้ว สิ่งสำคัญคือวิธีคิดแบบครอบคลุมและ มี  "Legal Mind"
  • ปัญหาที่เจอ  โต้ตอบไม่ตรงประเด็น...อาจเสียเปรียบเชิงกฎหมายได้
เขียน 08 Sep 2009 @ 11:07 () แก้ไข 08 Sep 2009 @ 11:11, ()


ความเห็น (0)