อนุทิน #45187

"โอกาส"ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะต่อไป รวมทั้งส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยรวมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จะมีแค่ไหน??...ขอแค่มีโอกาส... "
"งบไทยเข้มเเข็งลงไปที่ไหน และใครจะเข้มแข็ง" ต้องจับตาดูกัน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)