อนุทิน 45182 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้
  • ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
  • ธรรมโอวาท  หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี  วัดหินหมากเป้ง อ. ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย

ความเป็นกลางต้องอาศัยศีล สมาธิ ปัญญา โดยมีการภาวนา เจริญสติอยู่เนืองนิจ 

เขียน 07 Sep 2009 @ 15:30 ()


ความเห็น (0)