ติดต่อ

อนุทิน #45050

ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ  ด้านบุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยากร  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ

  เขียน:  

ความเห็น (0)