อนุทิน 45050 - ครูkij

ครูkij

ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ  ด้านบุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยากร  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ

เขียน 05 Sep 2009 @ 02:12 ()


ความเห็น (0)