อนุทิน 44952 - Ka-Poom

  ติดต่อ

  • ต้นกล้าแห่งอนาคต » เรื่องเล่าของทอง...วันนี้ทองหนีออกไปจากวัด
  • ต้นกล้าแห่งอนาคต » AAR ค่ายบำบัดยาเสพติดตามแนววิถีพุทธ กรณีวัดป่าหนองไคร้
  • ยังนั่งอยู่ที่ office ที่สุดแล้ววันนี้ก็ได้ตะลอนออกไปที่วัดป่าหนองไคร้ ร่วมรับรู้การหายไปของทอง...

      เขียน:  

    ความเห็น (0)