อนุทิน 44719 - Moment of truth (Bo)

เมื่อชีวิตของเรา  มีเพียงพอแล้ว  ก็อย่าลืมแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นบ้าง  โดยเฉพาะเด็กๆที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท  เพราะเขามีชีวิตที่เลือกไม่ได้  ใครๆก็ไม่อยากให้เกิดกับตัวเอง  แต่พวกเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้บ้าง  ก็เพราะพวกเราต้องให้การสนับสนุนในทางใดทางหนึ่งบ้าง พวกเขาไม่อยากให้เราสงสารเขาหรอก  เพราะการสงสารไม่ได้ช่วยอะไรเขา  แต่พวกเขาอยากขอโอกาสจากเรา  โดยช่วยส่งเสริมสนับสนุนในส่วนที่พวกเขาจำเป็นในการดำรงชีวิตอยู่ได้เท่านั้นก็พอ  จากนั้นพวกเขาก็จะพยายามช่วยตัวเองให้ได้  จะไม่อยากเป็นภาระของสังคม  แน่นอน

เขียน 31 Aug 2009 @ 16:05 () แก้ไข 31 Aug 2009 @ 22:28, ()


ความเห็น (0)