อนุทิน 44387 - นาง นาถธิดา ปัญญาคม

การทำงานทุกอย่างถ้าขาดความตั้งใจและท้อแท้งานที่ออกมาจะไม่ดีเท่าที่ควรชีวิตคนเราควรตั้งความหวังของตนเองให้สูงบางครั้งพลาดเราควรให้โอกาสกับตัวเองและพยายามไปให้ถึงในสิ่งที่เราตั้งความหวังไว้การทำงานที่ผิดพลาดไปเราควรถือเสียว่าเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตเราสักวันหนึ่งสิ่งดีดีต้องเป็นของเรา

เขียน 27 Aug 2009 @ 22:31 ()


ความเห็น (0)