อนุทิน 44252 - เพชรน้อย

  ติดต่อ

เมื่อสิ่งที่เรากระทำเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

การแสดงพลังอันห้าวหาญ ณ ที่นี้

น่าเสียดาย  ...

คุณค่าของคนแค่เศษเสี้ยวธุลีดิน

...................

  เขียน:  

ความเห็น (0)