อนุทิน 44085 - นาง นาถธิดา ปัญญาคม

การทำชีวิตให้มีค่าควรรู้จักดูแลตัวเองและอนุเคราะห์เพื่อนร่วมโลกเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองต้องเป็นผู้วิเศษตลอดไปการเป็นคนคิดดีทำดีมีจิตใจเอื้อเฟื้อสามารถดำรงตนอยู่กับคนในสังคมได้ไม่เอารัดเอาเปรียบใครก็ถือว่าเราสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้ว

เขียน 22 Aug 2009 @ 23:30 ()


ความเห็น (0)