อนุทิน 43987 - เก็จถะหวา

  ติดต่อ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒

วันนี้ทำงานไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ เพราะมีงานจรเข้ามาซึ่งจำเป็น

เช่นกัน เพื่อนมาขอคำแนะนำในสิ่งที่เราพอจะรู้และมีทักษะ เราก็ต้อง

ให้เวลาเขา  ถือโอกาสนำเด็กมาแสดงศิลปะการฟ้อนเจิงใหเขาดูด้วย

เด็กแสดงอย่างตั้งใจ  จึงได้รู้สิ่งที่เราให้ไปเกิดผลแล้ว

  เขียน:  

ความเห็น (0)