อนุทิน 43951 - ตาตั้ม

  ติดต่อ

     กองแผนงาน เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ประกอบด้วยหน่วยงาน 4 งาน คือ งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง งานวิจัยสถาบัน งานยุทธศาสตร์ และงานบริหารและธุรการ

  เขียน:  

ความเห็น (0)