อนุทิน 43951 - ตาตั้ม

ตาตั้ม

     กองแผนงาน เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ประกอบด้วยหน่วยงาน 4 งาน คือ งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง งานวิจัยสถาบัน งานยุทธศาสตร์ และงานบริหารและธุรการ

เขียน 20 Aug 2009 @ 14:39 ()


ความเห็น (0)