อนุทิน 43879 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ใช้จิต ใช้ใจ "ภาวนา" อยู่ ณ เวลาปัจจุบัน

ทำอยู่อย่างนี้ ก็สุขอยู่อย่างนี้

หายใจอยู่อย่างนี้ ก็เสียสละอยู่อย่างนี้

ใช้ความดี ความเสียสละเป็นสรณะ เป็นที่พึ่งแห่งจิตใจ

  เขียน:  

ความเห็น (0)