อนุทิน 4377 - paew

paew
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้อยู่ที่นครพนม อบรม เรื่อง "การวางแผนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2551" ให้กับ ม.นครพนม

ขณะนี้ผู้เข้าอบรมกำลังอยู่ในช่วงทำ World Cafe ...การนำการจัดการความรู้ สู่องค์กรเรียนรู้ ด้าน การเรียนการสอน การบริหารจัดการ งานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม....เพื่อใช้ทำแผนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2551...

เขียน 09 May 2008 @ 16:37 ()


ความเห็น (0)