อนุทิน 43753 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

เช้านี้ช่วยทำแบบสอบถาม library client satisfaction ที่ใช้ระบบ online survey ซึ่งออกแบบได้ดีมากจนต้อง print screen มาเก็บไว้เป็นตัวอย่าง เผื่อมีโอกาสนำไปใช้ที่เมืองไทย

เขียน 18 Aug 2009 @ 08:37 ()


ความเห็น (0)