อนุทิน 43707 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@43705   ปัญหาของไทย ที่ยังก้าวข้ามยังไม่พ้นคือ ยังเป็นแค่ฐานการผลิต อยากให้ลงทุนเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น
ถ้ามี mini projects ใน mega projects มากๆก็ดีเหมือนกัน เงินจะได้ลงมาเร็วๆอยากให้เศรษฐกิจฟื้นเร็วๆค่ะ    เบื่อความอ่อนแอทางการเมืองเต็มทน ประเทศไม่ไปไหนสักที
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณแนะ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   อยากให้ผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดแรงงานทุกสาขาอาชีพ
รองรับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

เขียน 17 Aug 2009 @ 17:01 () แก้ไข 17 Aug 2009 @ 17:48, ()


ความเห็น (0)