อนุทิน 43631 - Sasinand

  ติดต่อ

@43579  ยังไม่ค่อยชัดเจนกับเรื่อง เศรษฐกิจที่อิงกับความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy
 ซึ่งก็คือทุนทางวัฒนธรรม ที่จะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยว  คงต้องรอข่าวสารเพิ่มเติมเร็วๆนี้
และทิศทางที่ชัดเจนที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่
แต่ที่น่าจะมี คือ ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)