อนุทิน 43607 - อัญชลีรัตน์

15 สิงหาคม 2552 ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง Blog จากวิทยากรผู้ทรงเกียรติ คือ ท่าน ผอ.บรรจง  ปัทมาลัย  ผอ.ร.ร.เชียงกลมวิทยา ซึ่งเป็นเรื่องใหม่  ขอบอบคุณท่านวิทยากรที่ได้ให้ความรู้ทุกๆ ท่าน  และขอขอบคุณท่าน ผอ.ร.ร.เลยพิทยาคม ที่ให้โอกาสในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้

เขียน 15 Aug 2009 @ 20:40 ()


ความเห็น (0)