อนุทิน 43518 - L_P2009

L_P2009
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2552 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2552

ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า 

แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง

เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่ 

ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร

เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม

 

 

เขียน 14 Aug 2009 @ 10:22 ()


ความเห็น (0)