อนุทิน 43403 - Sila Phu-Chaya

  • จิตตื่นกลางดึก นึกถึงโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาองค์กรเกี่ยวกับกิจกรรมย่อย Role Model Management
  • ลปรรให้หัวหน้างานทำสัญญาประชาคมว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างใดให้กับรุ่นน้องและให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบประมาณ 2 เดือน
  • จากนั้นให้รุ่นน้องและผู้เกี่ยวข้องที่ติดต่องานด้วยประเมินผล สะท้อนการเปลี่ยนแปลงตามสัญญาประชาคม
  • เริ่มกระบวนการโครงการฯ กิจกรรมย่อยช่วงที่สองให้ทุกกองร่วมกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยจิตสำนึก Sense of Ownership
  • เมื่อวานฟังปัญหาที่ตัวแทนรุ่นพี่กองหนึ่งบ่นให้ฟัง เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากที่มีหัวน้างานทำตัวอย่างเช่นนั้น
  • หากทำให้ทุกคนมีจิตรักองค์กร ความรู้สึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนก็จะลดลง
เขียน 12 Aug 2009 @ 06:46 () แก้ไข 12 Aug 2009 @ 06:49, ()


ความเห็น (0)