อนุทิน 43360 - Dr.aon

Dr.aon

อัจฉริยภาพของคนขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของสมองและสมองไม่สามารถทำงานตามลำพังโดยปราศจากจิตใจ ปราศจากความรักและความสุข...

เขียน 11 Aug 2009 @ 14:51 ()


ความเห็น (0)