อนุทิน 43342 - Ka-Poom

Ka-Poom
  • ส่งเอกสารให้กับ วช. เกี่ยวกับการบรรยายในวันที่ 27 สค. 52

Note ;

อ.แต้ม ; "ดร.กะปุ๋ม กล่าวถึง ในมุมมองของคนเชียร์ให้คนทำวิจัยจากงานประจำ (R2R facilitator) ทำอย่างไรคนที่ทำงาน R2R ในระบบสุขภาพจึงจะมีความสุข และไม่คิดว่าเป็นภาระ มีชีวิตที่คิดบวกกับการทำงาน เปลี่ยนวิธีคิดให้คิดเชิงระบบ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหานั้นอย่างมีระบบ จนได้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ (evidence bases decision making) โดยไม่ใช้การตัดสินใจแบบสามัญสำนึก และที่สำคัญคือ concept Happiness R2R"

เขียน 11 Aug 2009 @ 11:51 () แก้ไข 11 Aug 2009 @ 11:52, ()


ความเห็น (0)