อนุทิน 43163 - นาง นวลปรางค์ บุญมีสุข

วิทยากรเก่ง อธิบายชัดเจน  แต่ตามไม่ค่อยทันเพราะแก่แล้ว

เขียน 08 Aug 2009 @ 14:20 ()


ความเห็น (0)