อนุทิน 43082 - Sasinand

Sasinand

อสม.ปฏิบัติการเคาะประตูบ้านทั่วประเทศ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีกว่า 9.87 แสนคนทั่วประเทศ เริ่มลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง ไข้หวัดใหญ่ 2009 ในชุมชน โดย อสม.1 คน รับผิดชอบ 5-10 หลังคาเรือน ใน 1 วัน
แต่ต้องยอมรับว่า อสม.คงจะไม่สามารถลงพื้นที่ได้ครบทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้ภายในวันเดียว อย่างไรก็ตาม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ จะรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.ว่าสามารถรณรงค์ให้ความรู้ได้เท่าใด และมีปัญหาในการดำเนินการเรื่องใดบ้าง
แสดงว่า ประชาชนบางส่วน ไม่ค่อยสนใจเรื่องสุขภาพของตัวเองเท่าใดนัก ไม่ค่อยอ่านข่าวสาร ต้องให้คนไปบอกเล่า เคาะทีละบ้านๆ นับว่า แปลก

เขียน 07 Aug 2009 @ 13:12 () แก้ไข 07 Aug 2009 @ 21:12, ()


ความเห็น (0)