อนุทิน #42978

วันพระ 

    วันนี้ทำให้มีโอกาสได้ทำบุญที่โรงเรียน เพราะกิจกรรมตักบาตรวันพระก็ยังต้องดำเนินไปตามวิถีของกิจกรรมที่ทุกคนว่างดงามแล้ว ก็ทำให้จิตใจแจ่มใสขึ้น   เป็นการเพิ่มพลังแห่งชีวิตอีกวิธีหนึ่งของเราด้วย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)