อนุทิน 42978 - เมียวดี

วันพระ 

    วันนี้ทำให้มีโอกาสได้ทำบุญที่โรงเรียน เพราะกิจกรรมตักบาตรวันพระก็ยังต้องดำเนินไปตามวิถีของกิจกรรมที่ทุกคนว่างดงามแล้ว ก็ทำให้จิตใจแจ่มใสขึ้น   เป็นการเพิ่มพลังแห่งชีวิตอีกวิธีหนึ่งของเราด้วย

เขียน 06 Aug 2009 @ 11:35 () แก้ไข 06 Aug 2009 @ 11:35, ()


ความเห็น (0)