อนุทิน 42894 - Sila Phu-Chaya

  • เรื่องค้ำประกัน ตามมาตรา 687 ผู้ค้ำประกันไม่จำต้องชำระหนี้ก่อนถึงเวลากำหนดที่จะชำระ แม้ถึงว่าลูกหนี้จะไม่อาจถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดได้ ต่อไปแล้ว
  • กรณีไม่อาจถึอเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลามี 4 กรณี
  • ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
  • ลูกหนี้ไม่ให้ประกัน เมื่อจำต้องให้
  • ลูกหนี้ได้ทำลายหรือทำให้ลดน้อยถอยลงซึ่งหลักประกันได้ให้ไว้
  • ลูกหนี้นำทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาให้เป็นประกันโดยเจ้าของทรัพย์สินไม่ยินยอม
เขียน 05 Aug 2009 @ 08:02 ()


ความเห็น (0)