อนุทิน #42835

กำลังแก้รายงานประจำปี UsableLabs ที่เคยเขียนไว้ พบว่ามีข้อแก้ไขมากทีเดียว ที่ผ่านมาเขียนอะไรไป? หรือเขียนต่างเวลา ต่างมุมมอง

เหตุผลสำคัญอยู่ที่เวลาผ่านไป รู้และเข้าอะไรมากขึ้นต่างหาก!

เขียน:

ความเห็น (0)